Ann-Charlotte

ann_top

Ann- Charlotte Sjöstedt, bördig från Blekinge, påbörjade sin målarbana tidigt. Från 12 års ålder tecknade hon dagligen, alltid med ett skissblock i bakfickan.

I början av 1990-talet utbildade hon sig vid Skånska Målarskolan för konstnärer som Nils Dacke, Marianne Andersson och Torbjörn Linné. Under samma tidsperiod gick Ann-Charlotte också en keramikkurs i Ystad under ledning av keramiker Lena Palmgren.

Vid Lancecsterskolan i Ystad ingick Ann-Charlotte Sjöstedt senare
i konstnärskollektivet Monitörerna. De samlades och målade tillsammans en gång i veckan och arrangerade gemensamma utställningar.

Ann-Charlotte har haft ett 30-tal utställningar runtom i Skåne.

Urval i utställningar

Kabusa
Backagården
Tildes i Ystad

Top